Din partner för byggbesiktningar i Skåne och Kalmar

Statusbesiktning


Varför behöver man statusbesiktiga inför ett köp?

Inför större fastighetsköp är det ofta av intresse för köpare att få en bedömning av fastighetens status samt vetskap om eventuellt eftersatt underhåll. Det är också av intresse att få en kostnadsbedömning för åtgärdande av fel och brister.

Bosttadsrättsföreningar

Även bostadsrättsföreningar har ofta intresse av att få vetskap om statusen på fasad, tak, vind källare samt interiört skick i de olika lägenheterna och på allmänna ytor. Om så önskas kan statusbesiktningen resultera i en underhållsplan, antingen genom framställande av en ny underhållsplan eller revidering av befintlig sådan.

Företag

Byggbesiktning Martin Hollmann AB kan erbjuda företag statusbesiktningar inför köp av större fastigheter i hela Skåne samt Kalmar. Vi hjälper också bostadsrättsföreningar inför köp av fastighet eller i samband med framtagande av underhållsplaner samt vid större renoveringsprojekt avseende bygg.

El, VVS och ventilation

Vi kan också tillsammans med kvalificerade underkonsulter inom installationsområdet erbjuda besiktning av installationssidan avseende el, VS, styr och ventilation.

Statusbesiktning - Innehåll

Vid statusbesiktningen fastställs den tekniska statusen i nuläget samt underhållsbehovet inom de närmaste åren för intilliggande mark, byggnad och tekniska system i byggnaden.

Besiktningen utförts normalt som en okulärbesiktning, där särskilda noteringar görs på underhåll som bedöms vara i behov av åtgärd inom de närmaste åren. För byggdelen omfattar besiktningen grund, stomme, tak och fasader. För ytskikt inomhus noteras normalt skador som orsakats av eller bedömts påverka stomme och bärande konstruktionen på byggnaderna. För tekniska installationer omfattar normalt besiktningen el, hiss, styr, vs, ventilation och kyla. För yttre miljön bedöms gräs-, planterings- och hårdgjorda ytor.

Miljö och material

Förekomst av miljöfarligt material i byggnaderna och tekniska installationer noteras i omfattning som kan konstateras okulärt vid besiktningen. Provningar och mätningar av konstruktioner och tekniska installationer utförts normalt inte i denna besiktning. Besiktningsrapport med översiktlig kalkyl över eftersatt underhåll kan levereras efter genomförd besiktning.