Din partner för byggbesiktningar i Skåne och Kalmar

Skadeutredning


BMH utför skadeutredningar med företag, byggherrar, juristfirmor och privatpersoner som beställare.

Det kan röra sig om allt mellan ett felbyggt badrum till större objekt som flerfamiljshus och industrier.

Varför görs en skadeutredning?

En skadeutredning i tidigt skede kan resultera i att felkonstruktioner upptäcks innan en juridisk tvist inleds. Skadeutredningens syfte är också för att kunna klarlägga omfattningen av skadan, orsaken till skadan samt vilka åtgärder som måste vidtas för att återställa skadan eller felet både före som efter att en eventuell juridisk tvist inletts. Många av skadeutredningarna som BMH utfört har en gemensam nämnare vilken är fukt. I normalfallet utförs då fuktmätningar och provtagningar för att bedöma skadans omfattning.

Har du hittat en skada?

Det är alltid bäst att låta en erfaren besiktningsman se och bedöma en skada i ett tidigt skede. Genom detta kommer du att få ett bra underlag kring skadan och dess art samt god rådgivning kring dels hur skadan kan åtgärdas och dels hur en vidare process bör se ut. Resultatet av skadeutredningen presenteras i ett utlåtande där skadans art samt orsaker till skadan finns redovisade. Tveka inte att kontakta oss på BMH om du har en skada och är i tvivel om hur du skall hantera situationen.

Resultatet av våra sakkunniga opartiska utredningar har hjälpt många av våra uppdragsgivare i Skåne och Kalmar.