Skadeutredning

Home/Skadeutredning
Skadeutredning 2017-03-28T09:46:22+00:00

BMH AB utför skadeutredningar till företag, juristfirmor och privatpersoner. Det kan röra sig om allt mellan ett felbyggt badrum till större objekt som villor och flerfamiljshus.

En skadeutredning i tidigt skede kan resultera i att felkonstruktioner upptäcks innan en juridisk tvist inleds. Skadeutredningens syfte är också för att kunna klarlägga omfattningen av skadan, orsaken till skadan samt vilka åtgärder som måste vidtas för att återställa skadan eller felet både före som efter en eventuell juridisk tvist inletts.

 

skadeutredning golvbrunnskadeutredning badrum