Entreprenadbesiktning

Home/Entreprenadbesiktning
Entreprenadbesiktning 2017-03-28T15:54:45+00:00

Då byggnadsarbeten utförs av en eller flera entreprenör, görs ofta entreprenadbesiktningar av olika slag. Entreprenadbesiktning är ett samlingsnamn för exempelvis förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, 2-årsbesiktning, §59-besiktning, särskild besiktning, överbesiktning mm.

Vid besiktning skall med noggrant iakttagande av parternas rätt undersökas och bedömas i vad mån entreprenaden eller en del av den uppfyller kontraktsenliga fordringar.

Som byggherre är det av största vikt att säkerställa en bra kvalité på genomförda uppdrag. Därför krävs en juridisk och teknisk utförd entreprenadbesiktning enligt AB/ ABT.
Vid konsumententreprenader (där beställaren är konsument/privatperson) finns andra standardavtal.

I grund och botten gäller Konsumenttjänstlagen (Ktjl) då beställaren är en privatperson, vilken i sig är bindande vid konsumententreprenader. Standardvillkor för konsumenter är annars ABS 09 och Hantverkarformuläret.

Byggbesiktning Martin Hollmann AB utför entreprenadbesiktningar inom området bygg för småhus, flerfamiljshus, industrier samt lokaler. BMH AB innehar förutom ett SBR-godkännande även en SP-registrering som entreprenadbesiktningsman vilket borgar för kunskap inom området som teknisk utbildning, praktisk erfarenhet och juridisk kompetens.